fbpx

Uslovi korišćenja

Poštovani Korisniče,

Dobrodošli na sajt Jelene Krstić.

Kako biste koristili ovaj web sajt potrebno je da se upoznate i saglasite sa dole navedenim.

Opšti uslovi korišćenja sajta „Jelena Krstić“ (jelenakrstic.com)

(datum poslednje izmene 30.10.2023. godine)

Ovi Opšti uslovi korišćenja i kupovine (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja ili Opšti uslovi) su ugovor koji je zaključen između:

  1. Vlasnika ovog web sajta JELENA KRSTIĆ PR VOCAL COACH sa sedištem u Gornjem Milanovcu, Srbija, Proleterskih brigada 14, PIB: 113545434 , MB: 66900738 (u daljem tekstu Pružalac usluge ili Škola) koji se nalazi na web-adresi: jelenakrstic.com, email: laylamusic@yahoo.com, kontakt telefon: +381603996301. šifra delatnosti: 8559 – Ostalo obrazovanje;
  2. Svakog pojedinačnog korisnika internet sajta Jelene Krstić, odnosno vas kao Korisnika ili Potrošača.

Zajedno ćemo u daljem tekstu biti označeni kao Ugovorne strane, a u zavisnosti od prirode odnosa kao Pružalac usluge ili Korisnik, a u zavisnosti od svojstva možete se pojaviti i kao Potrošač ili Polaznik.

Prvo šta treba da znate

Ovi uslovi korišćenja su ugovor koji kao Korisnik zaključujete samom posetom sajta „Jelena Krstić“ i imaju formu ugovora po pristupu. To znači da se ovim Uslovima korišćenja usluga portala „Jelena Krstić“ utvrđuju uslovi za korišćenje usluga koje pruža portal „Jelena Krstić“ za fizička, pravna lica i preduzetnike (Korisnik, Korisnici).

Znajte da su Uslovi korišćenja obavezujući za obe ugovorne strane, odnosno i za nas i za vas kao Korisnika i da primenjuju na sve naše međusobne ugovorne odnose, osim ukoliko posebnim ugovorom portala „Jelena Krstić“ i vas kao Korisnika nije izričito ugovoreno drugačije.

Škola zadržava pravo da vrši izmenu Opštih uslova radi usklađivanja sa izmenama relevantnih zakona i drugih propisa, opštih akata kao i internih promena poslovne politike i potreba samih polaznika.

Trenutkom odabira kursa koji želite da pohađate i plaćanjem naknade za kurs postajete Polaznik kursa i na vas će se, pored ovih Opštih uslova, odnositi i prava i obaveze iz posebnog ugovora.

Kao sajt „Jelena Krstić“ obavezni smo da ove Uslove korišćenja kao i eventualne izmene istih učinimo javno dostupnim na internet stranici „Jelena Krstić“, što znači da ih u svakom trenutku možete naći na našem sajtu, kao i da ćemo vas obavestiti o svakoj izmeni koja nastane u budućnosti.

Šta je usluga kursa pevanja „Jelena Krstić“?

„Jelena Krstić“ je web sajt koji služi za promociju i pružanja usluga obuke polaznika kurseva pevanja.

Pohađanje Kursa u smislu ovih uslova vrši se izborom kursa na sajtu Škole, u korisničkom delu, a nakon prijavljivanja Polaznika na platformu što je bliže određeno donjim članovima i posebnim ugovorom između Polaznika i Škole.

Kada Polaznik na način iz gornjeg stava izabere željeni Kurs i nakon što potvrdi svoj izbor, smatraće se da je obuka počela kako je to određeno odredbama posebnog ugovora.

Svaki Polaznik putem dobijenog korisničkog imena i šifre dobija pristup delu platforme na kome se nalaze njegovi osnovni podaci, podaci o obuci koju pohađa, raspored nastave, nivo stepen izmirenja svojih obaveza prema Školi i drugi podaci od značaja za neometano i blagovremeno vršenje izabranog kursa pevanja.

Sva druga pitanja vezana za pohađanje Kursa biće uređena posebnim ugovorom.

„Jelena Krstić“ nastoji da sve usluge opiše što je tačnije moguće, ali ne možemo garantovati da su apsolutno svi navedeni podaci u vezi opisa precizni.

O Vašim potrošačkim pravima možete se uputiti u nastavku ovih Uslova korišćenja.

Međusobna prava i obaveze Ugovornih strana

„Jelena Krstić“ se obavezuje da će vama kao Korisniku pružati usluge definisane ovim Uslovima, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Uslovima u skladu sa Zakonom, dok se vi kao Korisnik obavezujete da ćete prilikom korišćenja Jelena Krstić web sajta u poštovati ove Uslove.

Isto tako, kao Korisnik ste upoznati i saglasni da je zarad pravilnog funkcionisanja web sajta potrebno da sajt prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke vas kao Korisnika u skladu sa Zakonom i Politikom privatnosti koja je sastavni deo ovih Uslova.

Vi ste kao Korisnik u obavezi da se uputite u Politiku privatnosti sajta „Jelena Krstić“ koja se nalazi na sledećem linku.

Prihvatanjem ovih Uslova ili samim korišćenjem portala potvrđujete da ste upoznati sa ovim Uslovima i Politikom privatnosti čime dajete izričit pristanak za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, ali imate pravo da dati pristanak za obradu podataka o ličnosti u svakom trenutku opozovete.

Ukoliko se ne slažete sa ovim Opštim uslovima i Politikom privatnosti ne koristite sajt.

Korišćenje sajta „Jelena Krstić“

Korišćenje portala „Jelena Krstić“ je potpuno besplatno za vas kao Korisnika i nije potrebna nikakva registracija i prijava za korišćenje portala.

Ukoliko izrazite želju za pohađanjem kursa pevanja istaknutog na sajtu tada je potrebno da ostavite lične podatke na sajtu „Jelena Krstić“ i kao Potrošač ste saglasani da ste upoznati sa Politikom privatnosti.

Prava intelektualne svojine

Sav sadržaj koji je objavljen na portalu „Jelena Krstić“ pripada isključivo vlasniku web sajta kao nosiocu svih prava intelektualne svojine, osim ako drugačije nije navedeno.

Svi tekstovi, fotografije, idejna rešenja, grafički dizajn, audio, video i sav drugi sadržaj koji se nalazi na sajtu predmet je autorsko-pravne zaštite i pripada isključivo Školi i nije dozvoljeno neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta.

Korišćenje bilo kojeg dela portala „Jelena Krstić“ u komercijalne svrhe ili njegovo uklapanje u bilo koju drugu publikaciju ili web stranicu je strogo zabranjen.

Sva imovinska prava pripadaju portalu „Jelena Krstić“, dok moralna prava pripadaju autorima sadržaja.

Nije dozvoljeno korišćenje bilo kog dela portala „Jelena Krstić“ bez izričite pisane dozvole.

Pružanje usluge sajta „Jelena Krstić“

Izbor kurseva koji su istaknuti na sajtu odvija se isključivo putem onlajn izbora na adresi sajta.

U zavisnosti od izbora kursa obuka može biti uživo na fizičkim lokacijama ili onlajn, odnosno kombinovano što je istaknuto u opisu kursa.

Kada izaberete kurs koji želite da pohađate odaberite opciju „Prijavi se“.

Nakon toga pojaviće vam se sadržaj vaše virtualne korpe, te ukoliko želite da nastavite sa kupovinom izaberite „naruči“.

Sledeći korak je da unesete vaše podatke u delu pod nazivom „Detalji za naplatu“.

Podaci koji su potrebni kako bi naručili kurs je vaše ime, prezime, ulica, kućni broj, grad, država, kontakt telefon, e-mail adresa.

Kao Polaznik možete uneti posebnu napomenu prilikom prijave.

Pre prijave možete pogledati da li je sadržaj vaše korpe ono što ste želeli da kupite.

Nakon što se složite sa ovim uslovima i sa Ugovorom o pohađanju kursa, nastavite sa sa daljom prijavom klikom na „Potvrdi prijavu“.

Po zaključenju prijave na sajtu dobićete e-mail potvrdu porudžbine. Ovaj e-mail sadrži vaše podatke koje ste ostavili prilikom poručivanja i Ugovor između vas kao Polaznika i sajta „Jelena Krstić“ kao Škole. Tek nakon dostavljanja potvrde od strane sajta „Jelena Krstić“ na mail potrošača, ugovor o prodaji se smatra zaključenim. U slučaju da nismo u mogućnosti da potvrdimo porudžbinu i zaključimo ugovor, bićete obavešteni.

Cene kursa i izjava o konverziji

Sve cene proizvoda koje se nalaze na sajtu su konačne.

Cene proizvoda su izražene u dinarima (RSD).

U slučaju kartičkog plaćanja sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime sajta „Jelena Krstić“ obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima odnosno kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Politiku privatnosti možete naći na sledećem linku.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, ChipCard a.d. Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, „Jelena Krstić“ je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i DinaCard metoda plaćanja, što znači da će procesor plaćanja na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o PDV-u

Pružalac usluge nije u sistemu PDV-a i usluga nema skrivenih troškova pružanja.

Prava vas kao Potrošača

Prema Zakonu о zaštiti potrošača Republike Srbije (Zakon) kupovina koju vršite preko jelenakrstic.com smatra pružanjem usluge na daljinu, te za ovakvu vrstu odnosa važe određena zakonska pravila.

U slučaju pružanja usluge na daljinu Pružalac usluge je dužan da Kupcu izda fiskalni račun koji će biti dostavljen u elektronskoj formi.

Sva prava potrošač može ostvariti na osnovu ugovora o prodaji na daljinu kada je Pružalac usluge dužan da u pisanoj formi, na e-mail koji ste vi kao Potrošač i Kupac ostavili prilikom kupovine kada će vam biti dostavljeno:

  • vezu ka obrascu za odustanak,
  • obaveštenje o prodavcu, pravu potrošača na odustanak od ugovora i dužnosti prodavca i kupca u slučaju realizacije prava na odustanak,
  • Ugovor o prodaji usluge

Pravo na reklamaciju

Kao potrošač imate pravo na reklamaciju usluge. Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na osnovu Zakona o zaštiti potrošača kao i drugih zakona.

Kada nam pošaljete zahtev dužni smo da vam odgovorimo u roku od 8 dana od prijema reklamacije, da po zahtevu rešimo u roku od 14 dana od prijema reklamacije.

Pošaljite Vaš zahtev na e-mail laylamusic@yahoo.com i kome ćete naznačiti sledeće podatke:

  • ime i prezime;
  • e-mail adresu za kontakt;
  • broj računa koji ste dobili;
  • Opis reklamacije.

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti a bez obzira na razlog vraćanja, „Jelena Krstić“ je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MX, Maestro i DinaCard metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstva na račun korisnika kartice.

Odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo na odustanak od ugovora u roku od 14 dana od datuma sklapanja Ugovora, za šta se smatra trenutak prijave na kurs.

U skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti potrošača Republike Srbije, vi kao Potrošač izričito se saglašavate da nemate pravo na odustanak od ugovora ako je pružanje usluge počelo (pohađanje kursa).

Ukoliko vršenje usluge nije počelo možete odustati od ugovora, a obrazac za odustanak možete naći na ovom linku.

Odricanje od odgovornosti usled tehničkih problema

Portal „Jelena Krstić“ je uvek dostupan na svojoj internet adresi. Međutim, u slučaju više sile ili tehničkih problema može se dogoditi web sajt „Jelena Krstić“ ne bude dostupan određenom opsegu korisnika ili svim korisnicima.

S tim u vezi Pružalac usluge ne garantuje neprekidnost korišćenja portala, niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost bilo koje usluge, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje iste, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe portala.

Pružalac usluge nije niti može biti odgovoran za tehničke probleme koji su posledica problema u pružanju usluge elektronskih komunikacija, a koje mogu dovesti do kašnjenja odnosno pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući tu i sistemski sat, budući da je to odgovornost operatora elektronskih komunikacija (operatori internet usluge, provajderi) u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskih komunikacija.

S obzirom na karakter nedostupnosti Pružalac usluge ne može biti ni odgovoran za eventualnu nastalu štetu, izmaklu dobit ili propuštenu priliku.

Korisnički servis

Ukoliko imate pitanja ili problema uvek nas možete kontaktirati na

  • Email adresa: laylamusic@yahoo.com

Izmena Uslova korišćenja

Pružalac usluge zadržava pravo da vrši izmenu Uslova koršćenja radi usklađivanja sa izmenama relevantnih zakona i drugih propisa, opštih akata kao i internih promena poslovne politike i potreba samih polaznika.

Pružalac usluge će o izmenama i dopunama Opštih uslova obavestiti Korisnike preko internet stranice.

Izmene Uslova korišćenja stupaju na snagu trenutkom postavljanja na internet stranicu jelenakrstic.com.

Završne odredbe

Na ove Uslove i na odnos između Prodavca i Korisnika se odnosi isključivo zakonodavstvo Republike Srbije.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja ili samim nastavljanjem korišćenja web sajta jelenakrstic.com Korisnik daje saglasnost da se kao merodavno pravo ugovara pravo Republike Srbije i shodno tome u njoj stvarno i mesno nadležan sud u Beogradu.

Poslednja verzija ovih Uslova korišćenja stupila je na snagu: 30.10.2023.